Wołomin
ul. Oleńki 11
Zadzwoń do Nas
+48 502 286 940
Napisz do Nas
fizjomediq@gmail.com
Ortopedyczna Terapia Manualna jest specjalistyczną dziedziną fizjoterapii stosowaną w leczeniu dysfunkcji układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego, która opiera się na wiedzy klinicznej i zastosowaniu wyspecjalizowanego podejścia fizjoterapeutycznego z udziałem technik manualnych i ćwiczeń terapeutycznych.
Terapia Manualna wg. koncepcji Kaltenborna i Evjentha opiera się na kompleksowej analizie biomechanicznej i funkcjonalnej stanu pacjenta. Szczegółowo opracowany schemat badania pozwala na postawienie diagnozy a następnie na zastosowanie odpowiedniego leczenia. Leczeniu podlegają elementy bierne i czynne aparatu ruchu, czyli mięśnie, nerwy i stawy. W terapii technikami leczniczymi są mobilizacje stawowe, manipulacje, masaż poprzeczy oraz funkcyjny, rozciąganie mięśni i ćwiczenia specjalne.
W przypadku ograniczenia zakresu ruchu w stawie (tzw. hypomobilność), gdy przyczyną są przykurczone elementy bierne tj, torebka stawowa, więzadła możemy zastosować techniki mobilizacji stawów oraz techniki manipulacyjne:
- mobilizacja - jest techniką wolną, polegającą na rozciąganiu np.: torebki stawowej. W zależności od tego, w jakim kierunku działa terapeuta wyróżnia się mobilizację trakcyjną i mobilizację ślizgową. Mobilizacje wykonuje się na wszystkich stawach.
 
- manipulacja - to technika szybka, przede wszystkim uruchamiająca staw, której często towarzyszy tzw. kliknięcie lub chrupnięcie w stawie. Manipulacje wykonuje się na stawach kręgosłupa oraz na stawach obwodowych.
Do leczenia tkanek miękkich stosuje się dwa rodzaje masażu oraz rozciąganie mięśni.
- masaż poprzeczny - wykonuje się prostopadle do przebiegu włókien mięśniowych, jego główny efekt to działanie przeciwbólowe lub przeciwzapalne
- masaż funkcyjny - charakteryzuje się tym, że wskutek jednoczesnego ucisku mięśnia i jego rozciągnięcia dochodzi do ruchu w stawie, co daje efekt rozluźnienia mięśnia i stawu.
 
- rozciąganie mięśni - wskutek długotrwałej pracy statycznej niektóre mięśnie ulegają przeciążeniu i skróceniu, co prowadzi do zaburzenia równowagi pomiędzy współdziałającymi mięśniami, upośledzenia ich funkcji, a także dolegliwości bólowe. Bardzo skuteczną metodą terapeutyczną jest rozciąganie mięśni w celu przywrócenia ich pierwotnej elastyczności i prawidłowego funkcjonowania.
Rehabilitacji podlega również układ nerwowy, gdy dojdzie do zaburzenia jego funkcji wskutek np.: obrzęku, krwiaka, podrażnienia tkanek otaczających itp. Testy napięciowe pozwalają różnicować czy dolegliwość pochodzi z uszkodzonych tkanek miękkich czy z zaburzonej mechaniki nerwu. Neuromobilizacje to techniki służące przywróceniu prawidłowej ruchomości nerwów. Neuromobilizacja ślizgowa przywraca właściwą ruchomość nerwu względem tkanek otaczających. Neuromobilizacja napięciowa pozwala znormalizować nadmierne napięcie nerwu uniemożliwiające wykonanie ruchu np.: w skrajnym zakresie.
Ćwiczenia specjalne służą utrzymaniu uzyskanego zakresu ruchu w stawie lub przywróceniu prawidłowej stabilizacji stawu. Są też integralną częścią profilaktyki, czyli tej części terapii, za którą odpowiedzialny jest pacjent. Aktywne włączanie się pacjenta do zalecanych ćwiczeń zapobiega ponownemu nawrotowi zaburzenia powodującego dolegliwości bólowe. Dlatego kompleksowa terapia przewiduje również zalecenia dla pacjenta do wykonywania ćwiczeń w domu i/lub w pracy.