Wołomin
ul. Oleńki 11
Zadzwoń do Nas
+48 502 286 940
Napisz do Nas
fizjomediq@gmail.com

Integracja Sensoryczna to zdolność naszego mózgu, która pozwala odczuwać, porządkować, składać w spójną całość i rozumieć w relacji do siebie bodźce- wzrokowe, słuchowe, dotykowe, pochodzące z ruchu i grawitacji oraz węchowe i smakowe.

Mózg nabywa te zdolności najintensywniej w pierwszych latach życia.

Proces organizacji informacji sensorycznych jest fundamentem takich umiejętności jak te związane z ruchem, z mową, z emocjami, uwagą, relacjami społecznymi i percepcją.

Dziecko od urodzenia uczy się zauważać docierające do niego wrażenia sensoryczne wszystkimi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem, smakiem a także zmysłem rejestrującym ruchy i grawitację (błędniki- narząd przedsionkowy). Ta nauka polega na coraz sprawniejszej umiejętności rozpoznawania i nadawania znaczenia temu co widzimy, słyszymy czy czujemy. Im lepiej i sprawniej mózg potrafi to robić, tym szybciej i sprawniej myślimy, uczymy się, koncentrujemy mówimy, czytamy, zapamiętujemy.

Poprzez interakcję dziecka ze środowiskiem kształtuje się coraz większa precyzja mechanizmów integracji sensorycznej.

Im dziecko ma więcej możliwości zdobywania doświadczeń ruchowych w relacji do innych wrażeń ( dotykowych, słuchowych, wzrokowych) na placu zabaw czy w trakcie samodzielnej aktywności w domu,  tym szybciej integruje wrażenia zmysłowe. Skutkuje to coraz lepszym zachowaniem, przystosowaniem do wymagań płynących od rodziców czy nauczycieli.

Kiedy te mechanizmy zawodzą, dziecko ma problemy ze sprawnością ruchową, emocjami i  zachowaniem.

Po przeprowadzeniu złożonych badań ( takie badanie przeprowadza terapeuta SI II⁰ ) dziecko rozpoczyna terapię SI.

Terapia SI jest poprawą organizacji pracy mózgu poprzez ćwiczenia, w których dziecko doświadcza zróżnicowanych bodźców sensorycznych podczas ruchu.Nie eliminuje ona wszystkich problemów związanych z uczeniem się czy zachowaniem, ale eliminuje i łagodzi te, które wynikają ze stwierdzonych w procesie diagnozy, zaburzeń integracji bodźców sensorycznych.

Spotkanie z terapeutą SI jest postrzegana przez dzieci jako wspaniała zabawa. Terapia SI odbywa się w specjalnie zaaranżowanej do tego celu Sali, a terapeuci SI używają do niej specjalistycznego sprzętu.

Terapeuci SI znając cele ćwiczeń, osiągają oczekiwane zmiany w zachowani dziecka.